Başarı Kız Öğrenci Yurdu, M.E.B. yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmiş ve siz öğrencilerin daha rahat edebilmesi için odalar ve yaşam alanları özel olarak tasarlanıp, hazırlanmıştır. Yurt içerisinde yetişmiş personeliyle siz öğrencilere en iyi hizmeti ilke olarak kabul etmiştir.

 

Başarı Kız Öğrenci Yurdu'nun hiçbir Dernek , Vakıf , Cemaat vs. ile ilişkisi veya organik bağı bulunmadığı gibi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ve modern anlayışını benimsemiş, tecrübeli ve konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile hizmet vermeyi, sizlerin rahatlığınızı ve huzurunuzu sıcak bir aile ortamından kopmadan eğitim ve öğretiminize katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

 

 

 

.

İstanbulda Kız YurduAvcılar Kız Öğrenci Yurdu